fbpx
Skip to main content

VANLIGA FRÅGOR

Solteknik kan vara komplex och överväldigande, och vi förstår att många har frågor om det. För att göra begreppen lättare att förstå och förhoppningsvis svara på dina frågor har vi organiserat dem i flera kategorier: allmänt, teknik, underhåll, admin, ekonomi,… Inom dessa kategorier kommer vi ständigt att lägga till fler och ta upp vanliga frågor för att förklara dem till dig.

Allmän

Hur fungerar en solpanel?

En solpanel är en samling av många individuella solceller som omvandlar solens strålar till elektrisk energi. När solljus skiner på panelen/ solcellerna så absorberas energin från solljuset och förflyttar dess elektroner vilket omvandlar det till DC spänning. DC spänningen konverteras då till AC spänning genom en växelriktare och skickas till byggnadens el-central där den kan användas till allt i huset som har behov av elektricitet. Den el som inte används går via elmätaren automatiskt ut på elnätet. Genom att skaffa ett elavtal för mikroproduktion så får man betalt för sin överskottsel. 

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren omvandlar likström till växelström, och först då blir energin från solcellsanläggningen användbar, och kan nyttjas lokalt eller skickas ut på elnätet. Utöver omvandling och vidaresändning av överskottsproduktion används växelriktaren för att kontrollera anläggningen, optimera produktionen samt är delaktig i nätstyrningen.

Vad är solpaneler tillverkade av?

Solpaneler består av en front av härdat glas, inkapsling, en metallram eller ingen ram. Solceller är tillverkade av ett silikon semi-konduktör material, elektriska metall kablar och en polymer baksida. 

Varför kan jag inte ha fler solpaneler på mitt tak?

Varje solpanelsinstallation som utförs av oss är professionellt utmätt och skräddarsytt för ditt tak av vårt team. 

Slutresultatet av installationen är framtaget för att maximera effektiviteten av solpanelerna och varje installation har i åtanke säkerhet, retur på investering och eventuella skuggningar av omliggande objekt samt objekt på ert tak såsom stegar och skorstenar.

Kan jag ha solpaneler om jag har tillfällig skuggning på mitt tak från tex. träd eller skorstenar?

Ja. Du kan enkelt ha ett effektivt solpanelsystem installerat med hjälp av en effektoptimerare. 

En effektoptimerare är en DC-till-DC konverterad teknologi utvecklad för att maximera energiproduktion.  

Den funkar genom att endast stänga av de solpaneler som är skuggade och fortsätta utvinna energi från aktiva paneler. En solcellsanläggning utan effektoptimerare skulle stänga av alla solpaneler om bara en panel blev skuggad. (YT video S500 SolarEdge Micro Optimizers – VIDEO

Behöver Växelriktaren underhållas?

Det rekommenderas att man ser över växelriktaren en gång per år. (Likströmskontakterna och kylningen). För att upptäcka eventuella fel så tidigt som möjligt bör årlig produktion jämföras med tidigare års produktion.

Vad är strängar?

En sträng är en rad av seriekopplade solcellspaneler. Hur många som kopplas i samma sträng beror på vilka solceller och vilken växelriktare som används. Solcellerna i strängen påverkar varandra. Om en solpanel skuggar, ger även solpanelerna, som befinner sig i solen, mindre effekt. Vill man få bra effekt från en sträng även om någon del skuggas, kan man använda sig av optimerare.

Vad är AMPERE (A)?

Ampere A är den enhet som används när man mäter ström.  Vilken säkring som behövs anges också i ampere, eftersom det hänger ihop med vilken ström som måste kunna hanteras.

Tekniska

Hur slår jag på min anläggning?

För att få igång anläggningen ska ni:

1) Slå på DC-Brytaren vänster om växelriktaren. ”Svart vred”

2) Slå på Säkerhetsbrytaren under växelriktaren

3) (I fasadmätarskåpet) Vrid på huvudbrytaren o slå upp dom 3-poliga säkringarna.

Så är anläggningen igång.

Logga in på en browser-

Growatt Monitoring – 

Gå till: https://www.ginverter.com/

 1. Klicka på den lilla gubben i övre höger hörn
 2. Välj “Monitoring” 
 3. Skriv in Username och Password
 4. Klicka på “Sign In”
 5. Du kan nu övervaka din anläggning
Vilken APP ska jag använda för att se mitt solsystem?

Growatt –  ShinePhone 

SolarEdge – mySolarEdge

SMA – SMA Energy

Jag har tappat kontakten till appen eller kan inte se produktionen från min anläggning i appen?

Kontrollera först att anläggningen är påslagen och att den har ström. Om anläggningen ej har internet så testa starta om din router först. 

Om du nyligen har bytt Wifi-nätverksnamn (SSID) eller Wifi-lösenord, så kan inte växelriktaren kommunicera med internet längre. Konfigurera då om din router/WiFi till att använda det gamla nätverksnamnet och lösenordet som ni hade innan. Det är enklare än att försöka logga in i växelriktaren och konfigurera om internetinställningarna.

Hur ser du att växelriktaren fungerar ok?

Growatt –  dongen ska blinka blått när den fungerar som den ska. Kontrollera sedan att du att ditt Wifi fungerar som det ska. När du trycker på + tecknet i högra hörnet och sen klickar på ”Data logger list” , ser du om din wifi signal är kopplad ok? Signal ska vara strong. Står det ”poor” eller status ”Lost” så måste ni förstärka er Wifi signal först. Har du dålig wifi täckning kan du behöva förstärka med en router eller kabel för att åtgärda problemet (Solarkraft AB kan förse er med dessa för en extra kostnad) 

Vi kan förse er med en manual för att återansluta växelriktaren till appen. Maila till: support@solarkraft.se så skickar vi er en.

Solaredge –  den blå lampan ska  lysa med ett  fast sken i timglaset. 

Notera: Observera att Solarkraft AB inte ansvarar för problem med kundens internetuppkoppling. Det är du som kund som ansvarar för att din fastighet är ansluten till nätet och att räckvidden är tillräcklig. 

Jag har glömt mitt lösenord till växelriktaren/APP

För att återställa ditt  lösenord för:

Growatthttps://server.growatt.com/login/findPwd 

Solaredgehttps://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/login#sendMail 

SMA – https://www.sunnyportal.com/Templates/ForgotPassword.aspx 

Batteriet Visas ej i Appen/Systemet

 1. Växelriktaren skall vara ON
 2. Huvudbrytaren skall vara på (1)
 3. Öppna luckan på sidan av batteriet – Strömknappen slås på (Power ON), Ljus kommer att börja blinka. Om några minuter skall batteriet vara länkat till Appen/Systemet.
Kan jag använda mina solpaneler om det blir ett strömavbrott?

Nej. Det flesta växelriktare för solceller  binder dig till nätet, så om nätet stängs av under ett strömavbrott slutar dina solpaneler att generera och ge el till ditt hem. 

Detta är delvis för säkerhetens skull för tex reparationsarbete, som trasiga elektriska ledningar inte ska bära elektricitet från solpanelerna. 

Varför ser jag inte vad vi förbrukar i appen?

Du ser alltid  hur mycket solcellsanläggning producerar, men den totala förbrukningen i hushållet visas endast när ni har ett batteri – då vi installerar en smart mätare som inkluderar denna informationen. 

Har du inte ett batteri installerat med din solanläggning är det din  elnätsleverantör som har översikt över din totala förbrukning av elen.

Många elnätsleverantörer har sina egna  appar till sina smartmätare. Då kan du följa din förbrukning och  din försäljning av el. Kontakta din  elnätsleverantör för mer information

Hur påverkar olika faktorer skillnaderna i ekonomiska resultat på Checkwatt?

Det är viktigt att inse att flera variabler, inklusive faktorer som internethastighet, energileverantör, batteristorlek, typ av växelriktarens geografiska plats och mer, kan bidra till variationer i finansiell data för varje kund och scenario. Dessutom kan även en identisk installation ge olika ekonomiska resultat på grund av potentiella skillnader i elhandelsföretagen som är anslutna till dessa batterilagringssystem. Därför kan det vara svårt att förutsäga ditt specifika ekonomiska utfall. För den senaste informationen om Checkwatt, besök www.checkwattt.se.

Administration

Hur ser processen ut för att skaffa solpaneler hos Solarkraft AB?
 1. En av våra säljare besöker er och gör en offert för ert projekt.
 2. Ert projekt kommer in till vårt system, och ni får sedan ett mail från vårt administrativa team som kommer att fråga om kompletterande uppgifter från er för att påbörja en Föranmälan hos ert elnätsbolag.
 3. Original Offerten skickas till vårt Projekt Team som kommer att göra ett Förinstallations besök för att göra mätningar och titta på bla placering och storlek av växelriktare, hur installationen ska kopplas, ifall antalet paneler i original offerten behöver justeras och även vilka material och typ av paneler som är bäst att använda för just ditt hus.
 4. När Föranmälan skickats in väntar vi på ett Installationsmedgivande från Elnätsbolaget som betyder att vi får godkännande att installera (ca mellan 1-8 veckor beroende på vilket Elnätsbolag det gäller). Vi kan inte påbörja installationen utan ett Installationsmedgivande.
 5. När vi mottagit Installationsmedgivandet så bokar vi in er solcellsinstallation. (Vi siktar på att installera inom 8 veckor från inkommet medgivande, men reserverar oss för ändringar).
 6. Efter att installationen är klar och våra elektriker har testat anläggningen, skickar vi in en Färdiganmälan till elnätsbolaget, som i sin tur behöver komma ut till er för att kontrollera anläggningen (hur lång tid detta tar är olika beroende på vilken nätägare det är – ni kan alltid kontakta er nätägare för att få mer information)
 7. När anläggningen är kontrollerad och klar är den färdig att driftsättas av er, och ni kan nu njuta av ren solenergi! 
Vad är en Föranmälan?

För att få lov att installera en solcellsanläggning behöver man skicka in en s.k Föranmälan till nätägaren/elnätsbolaget (vi på Solarkraft AB gör detta å dina vägnar)

I föranmälan syns din anläggnings tekniska information som säkringsstorlek, mätarnummer mm och nätägaren kontrollerar föranmälan så att elnätet där du bor är rätt dimensionerat. 

Vid ändring av befintlig solcellanläggning behövs en ny föranmälan.

Vad är en Färdiganmälan?

När solcellsinstallationen är klar och behörig elektriker har testat att anläggningen fungerar, skickas en färdiganmälan till nätägaren och intygar att allt är klart för mätarbyte. Nätägaren ansvarar för mätarbyte och att en produktionsmätare sätts in i fastigheten.

Ekonomi

Hur fungerar det att sälja sin överskottsel?

Du behöver teckna ett avtal för att köpa och sälja el. Utan avtal får du ingen ersättning för den el du matar in på elnätet.

När installationen är klar och elnätbolaget bytt mätaren kan anläggningen driftsättas. För att kunna sälja din överskottsel behöver du  kontakta din elleverantör för att teckna ett produktionsavtal för solenergi. Man måste ha samma elleverantör för det man köper och säljer.

Du kan hitta mer information om att sälja din överskottsel här:

https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/kopa-solceller-och-salja-solel/salja-el/  

Kan jag få bidrag för installationen av solpaneler?

Ja. Från och med 2023 så ökar reduktionen upp till 20% vilket täcker en del av kostnaden för material och arbetskraft. 

Mer information om detta går att hitta på: https://www.skatteverket.se/ 

Hur lönsamt är solceller?

Beroende på dina förutsättningar förväntas en investering i solceller avkasta 5–15 % per år.

Höjer solpaneler värdet på mitt hus?

Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller. Det visade sig att hus med solpaneler i snitt  ökade i värde  med 135.000:- .