fbpx
Skip to main content

Solarkraft Blogg

Batteri till solceller: Så fungerar det

augusti 28, 2023

Solceller producerar el under dagtid och är beroende av vädret. Med ett batteri kopplat till solcellerna kan du använda din egenproducerade solel även när solen inte lyser. Med andra ord kan du använda mer av den el som solcellerna producerar med ett batteri. Men hur fungerar ett solcellsbatteri egentligen? Och hur lönsamt är det att lagra sin el i batterier? Det ska vi berätta för dig i detta blogginlägg om batterier till solceller.

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Solceller genererar el genom att omvandla solenergi till elektricitet, vilket innebär att solcellerna endast producerar el under de soliga timmarna på dagen. Under sommaren kan ditt hushåll till stor del bli självförsörjande med hjälp av ett solcellsbatteri och i vissa fall helt självförsörjande under de riktigt soliga sommarveckorna. Under vinterhalvåret producerar solcellerna mindre el eftersom soltimmarna minskar. Då behöver du komplettera din solel med andra alternativ.

Elektriciteten från solcellerna går till husets elcentral och vidare ut i huset till allt som behöver elektricitet. Den elen som inte används går automatiskt ut till elnätet. Ett solcellsbatteri är ett batteri som du kopplar till dina solceller för att lagra överskottsel som inte används direkt istället för att det direkt går ut till elnätet. Batteriet laddas ur när elproduktionen upphör, under natten, och ser till att den el du använder är egenproducerad. När batteriet laddats ur under natten laddas den på nytt nästa dag när solen lyser på solcellerna. Du kan även ställa in batteriets urladdning till tider under dygnet när elpriserna är som högst. Genom att göra detta kan du både använda den el du själv producerat och samtidigt sälja det som blir över när priserna är som dyrast för att göra vinst.

Fördelar med ett solcellsbatteri

Med ett solcellsbatteri höjer du graden av självförsörjning dramatiskt, ett batteri kan lagra energi under några dagar. Du får större möjlighet att använda den el du producerat med hjälp av solcellerna och kan bestämma vilken tid på dygnet du säljer överskottselen. Det finns med andra ord en hel del fördelar med ett solcellsbatteri. Nedan listar vi några av dessa fördelar.

1. Mer självförsörjande

Med solceller producerar du och använder din egen el, och med ett batteri kan du använda din egen el i större utsträckning. Detta beror på att vi vanligtvis använder mest el på morgonen och kvällen, medan solceller producerar mest el under dagen när solen lyser. Med ett batteri kan du alltså lagra den elen som produceras under dagen och sedan använda den på kvällen. Du blir mer självförsörjande när du kan använda en större andel av din egenproducerade el under en större del av dygnet.

2. Få avdrag på batteriet

Idag är batterierna relativt dyra, däremot är det gröna avdraget för batterierna högt just nu, ca 50%. Många väntar kanske på att batterier ska gå ner i pris med tiden, men det finns inget som säger att subventionen på 50% kommer att vara lika hög i framtiden. Därför kan det vara gynnsamt att investera i ett batteri redan nu och börja lagra din egen el.

3. Mindre belastning på elnätet

Energisystemet i Sverige har varit kraftigt ansträngd senaste åren. Med solcellsbatterier kan vi hjälpa till att avlasta elnätet under de tider på dygnet när belastningen är som störst. Genom att använda egenproducerad el hjälper du även till att sänka de höga elpriserna som råder just nu. Minskar efterfrågan på el minskar även priserna generellt.

4. Mindre beroende av att sälja överskottsel

Att sälja sin överskottsel är för många ett bra sätt att få in extra pengar, vilket självklart är gynnsamt. Har du däremot ett batteri och använder din egenproducerade el själv istället för att sälja den till elnätet blir du mindre beroende av lagar, regler och skatter kring försäljning av överskottsel.

5. Miljövänligt

Att använda solceller för att producera egen el bidrar till en mer hållbar miljö, detta beror på att solenergi är ett fossilfritt alternativ och genererar inga utsläpp som påverkar växthuseffekten. Har du även ett batteri som gör att du kan använda större andel av den elen du producerat med solcellerna blir ditt hushåll ännu mer miljövänligt.

Skaffa batteri till solcellerna

Är det lönsamt att skaffa ett batteri till solcellerna?

Att skaffa ett solcellsbatteri är på många sätt lönsamt. Du bidrar, som tidigare nämnt, till en mer hållbar miljö desto mer av din egenproducerade el du använder. Förutom miljö kan du även förbättra din egen ekonomi genom att lagra och använda den el som produceras i dina solceller och den el som blir över kan du sälja vidare till elnätet under de timmar på dygnet när elpriserna är som högst. Du blir dessutom mindre beroende av de stigande elpriserna när du till stor del kan försörja dig med egenproducerad el.

Sälja överskottsel

Den el som produceras av dina solceller som du inte använder går till elnätet. För att du ska kunna få så bra ersättning som möjligt för den el du ger till elnätet bör du teckna ett avtal. De flesta elleverantörer vill att du säljer och köper el av samma leverantör, kontakta din elleverantör för att teckna ett produktionsavtal för solenergi. När du säljer din överskottsel får du idag en skatterabatt på 60 öre per såld kWh.

Sammanfattning

Batteri eller inte batteri? Det är frågan. Det är lönsamt att sälja sin överskottsel, men det är även lönsamt att lagra sin egenproducerade el och använda själv. Med ett solcellsbatteri kan du använda en större del av den el som produceras av dina solceller, du bidrar till en mer hållbar miljö, du blir mer självförsörjande och mindre beroende av elpriserna.

Vill du veta mer om batterier till dina solceller? Kika in vår hemsida eller kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor. Du kan även få ett offertförslag för installation av solceller och batterier.