fbpx
Skip to main content

Vanliga frågor – FAQ

Hur fungerar en solpanel?

En solpanel är en samling av många individuella solceller som skapas från en speciell typ av semi-konduktör silikonmaterial. När solljus skiner på panelen/ solcellerna så absorberas energin från solljuset och förflyttar dess elektroner vilket omvandlar det till DC spänning. 

DC spänningen konverteras då till AC spänning genom en växelriktare och skickas till byggnadens el-central där den kan användas till allt i huset som har behov av elektricitet. Elektricitet som produceras av solcellerna men blir oanvänt i huset skickas till bruksmätare.

Vad är solpaneler tillverkade av?

Solpaneler består av en front av härdat glas, inkapsling, en metallram eller ingen ram. Solceller är tillverkade av ett silikon semi-konduktör material, elektriska metall kablar och en polymer baksida.  

Solarkraft har noggrant valt ut våra solpaneler – din solar konsult kommer se till att du får den optimala lösningen för ditt tak. 

Kan jag få bidrag för installationen av solpaneler?

Ja. Från och med 2023 så ökar reduktionen upp till 20% vilket täcker en del av kostnaden för material och arbetskraft. Mer information om detta går att hitta på: https://www.skatteverket.se/

Vart kan jag se mängden av energi som produceras av mina solpaneler?

/App (GROWATT INLOG + SOLAREDGE INLOG) Lägg en videolänk där till Youtube/

Detta kan ni ta reda på via en app som finns tillgänglig för nedladdning på mobil/surfplatta 

Beroende på om ni har ett Growatt eller Solaredge solpanels system installerat på ert hus.

Varför kan jag inte ha fler solpaneler på mitt tak?

Varje solpanelsinstallation som utförs av oss är professionellt utmätt och skräddarsytt för ditt tak av vårt team. 

Slutresultatet av installationen är framtaget för att maximera effektiviteten av solpanelerna och varje installation har i åtanke säkerhet, retur på investering och eventuella skuggningar av omliggande objekt samt objekt på ert tak såsom stegar och skorstenar.

Kan jag ha solpaneler om jag har tillfällig skuggning på mitt tak från t.ex. träd eller skorstenar?

Ja. Du kan enkelt ha ett effektivt solpanelsystem installerat med hjälp av en effektoptimerare. 

En effektoptimerare är en DC-till-DC konverterad teknologi utvecklad för att maximera energiproduktion.  


Den funkar genom att endast stänga av de solpaneler som är skuggade och fortsätta utvinna energi från aktiva paneler. En solcellsanläggning utan effektoptimerare skulle stänga av alla solpaneler om bara en panel blev skuggad. (YT video S500 SolarEdge Micro Optimizers – VIDEO)

Kan jag använda mina solpaneler om det blir ett strömavbrott?

Nej. Det flesta växelriktare för solceller  binder dig till nätet, så om nätet stängs av under ett strömavbrott slutar dina solpaneler att generera och ge el till ditt hem. 

Detta är delvis för säkerhetens skull för tex reparationsarbete, som trasiga elektriska ledningar inte ska bära elektricitet från solpanelerna.

Hur lång är väntetiden för att få godkännande från elleverantörerna?

Varenda elleverantör har olika väntetider. Kolla din leverantörs webbplats för mer information om deras väntetider.

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Hela arbetes processen ser ut så här:

  1. Vi sätter en tid för monteringen med dig.
  2. Vårt installations team kommer att montera solpanelerna idealt inom 1–3 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken typ av takbeläggning du har. 
  3. En elektriker kopplar in anläggningen till husets el central och startar systemet.
  4. Ditt nätbolag installerar en ny elmätare och registrerar den el du ska ha betalt för.
Hur ställer jag in batteriladdning från nätet till din Growatt -inverterare via ShinePhone Appen?

1.Ladda ner Shinone -appen och logga in.
2. Rulla ner till avsnittet ”Min enhetslista”
3. Klicka på din inverterenhet. På sidan av sidan klickar du på “Kontroll”.
4. Välj alternativet ”Bat First”. Fyll lösenordet, lösenordet ändras varje dag. Det är alltid Growatt/år/månad/dag, till exempel GROWATT20221105.
5. Fyll dina inställningar och bekräfta.

Hur lossnar jag Growatt -batteriet i ShinePhone Appen?

1.Ladda ner Shinone -appen och logga in.
2.Rulla ner till avsnittet ”Min enhetslista”
3.Klicka på din inverterenhet. På sidan av sidan klickar du på “Kontroll”.
4.Välj alternativet ”Tou-Discharging”. Fyll lösenordet, lösenordet ändras varje dag. Det är alltid Growatt/år/månad/dag, till exempel GROWATT20221105.
5.Fyll dina inställningar och bekräfta.

Var hittar du lite information om Shinetools Appen?

Se nedan en introduktionsvideo om Growatt “Shine Tools” -app.

Hur ställer jag in Growatt WiFi -övervakningsapp?

Vänligen ta reda på hur du ställer in Growatt WiFi -övervakningsapp i videon nedan.

Hur kan man förbättra solpanelens effektivitet? Solar inverter dimensionering.

Effektiviteten hos ett solpanelssystem beror mycket på effektiviteten hos dess växelriktare, som är ansvarig för att omvandla likström (DC) som produceras av panelerna till växelström (AC) som används av elnätet. Många människor är osäkra på hur effektiviteten i systemet kommer att påverkas av antingen överdimensionering eller underdimensionering av växelriktaren. Den här artikeln syftar till att klargöra denna fråga och hjälpa köpare att fatta välgrundade beslut om deras nuvarande eller framtida solcellsinstallation.

För att en växelriktare ska fungera med toppprestanda måste den fungera inom ett specifikt ”fönster”, vilket vanligtvis beskrivs i växelriktarens specifikationer. Eftersom strömtillförseln från solpanelerna fluktuerar varierar också växelriktarens förmåga att effektivt omvandla DC-elektricitet till AC-elektricitet. Så länge ingången från panelerna faller inom fönstrets räckvidd anses växelriktaren fungera som bäst.

Grafen nedan illustrerar den genomsnittliga växelriktarens effektivitet (röd linje), uteffekten från solpanelerna (grön pil) och driftfönstret (grå ruta) baserat på ingången från panelerna och växelriktarens förutbestämda effektivitet. I det här fallet skulle varje effektivitetsnivå under cirka 83% klassificeras som ”suboptimal”, och det är att föredra att dimensionera systemet för att minimera tiden under dagen då växelriktaren arbetar inom detta intervall.

Solar inverter dimensionering för att förbättra solpanelers effektivitet

Din växelriktare är underdimensionerad

Om du använder grafen ovan som ett exempel, kommer underdimensionering av din växelriktare att innebära att den maximala uteffekten av ditt system (i kilowatt – kW) kommer att dikteras av storleken på din växelriktare. Oavsett effekten av solpanelerna kommer uteffekten att stängas av (’klipps’) av växelriktaren så att den inte överskrider växelriktarens nominella kapacitet (t.ex. 3kW, 5kW etc).

Din installatör kan föreslå en underdimensionerad växelriktare om de avgör att mängden infallande solinstrålning (solljus) på dina paneler kommer att vara lägre än förväntat – på grund av din plats och klimat, dina panelers orientering eller andra faktorer.

Underdimensionering av växelriktare – ibland kallad ”överklockning” – har faktiskt blivit en vanlig och allmänt accepterad praxis i världen – även godkänd av växelriktartillverkare, ett av de största och mest respekterade namnen i branschen. (Läs mer om överklockning.)

Även om den maximala uteffekten av ett solsystem under perfekta förhållanden kommer att ”klippas” tillbaka till växelriktarens uteffekt genom överklockning mitt på dagen, kan det också förekomma vinster i den totala mängden energi (kilowatt-timmar – kWh) som genereras . Vinsterna kommer från att ytterligare energi produceras tidigt på morgonen och sen eftermiddag eftersom en mindre växelriktare kommer att slås på förr och stängas av senare och fungerar mer effektivt med lägre DC-ingångar.

Diagrammet nedan ger en illustration av hur middagsförlusterna (röda) förknippade med en ”underdimensionerad” växelriktare kan kompenseras av vinster på morgonen och eftermiddagen (grön).

Typiskt kan solpanelens kapacitet bara överstiga växelriktarens kapacitet med 33 %. Det betyder att för en typisk 5 kW växelriktare kan du gå upp till maximalt 6,6 kW solpanelseffekt inom reglerna.


Solar inverter dimensionering för att förbättra solpanelers effektivitet

Överdimensionerar din växelriktare

Att installera en växelriktare vars maximala kapacitet är större än den nominella kapaciteten för din solpanelspanel kan vara ett alternativ om du funderar på att utöka din solpanelspanel någon gång i framtiden, men det rekommenderas inte generellt. I det här scenariot kan det totala energiutbytet från ditt solsystem vara lägre än med en perfekt eller underdimensionerad växelriktare – särskilt om den är betydligt överdimensionerad.

Även om växelriktare i allmänhet är konstruerade för att hantera lägre strömtillförsel än deras nominella kapacitet, finns det gränser för detta. Det är därför viktigt att ställa frågor till din installatör om hur ditt system kommer att fungera även om en överdimensionerad växelriktare föreslås – t.ex. hur skulle din totala energiutbyte skilja sig under de kommande 5-10 åren med en överdimensionerad växelriktare jämfört med en ”rätt stor” eller underdimensionerad växelriktare? Balansera detta mot kostnaden för de olika systemkonfigurationerna innan du fattar ditt slutliga beslut.

Slutsats

Underdimensionering av solomriktare (eller överdimensionering av solpaneler) har blivit en vanlig praxis i världen och är generellt sett att föredra framför överdimensionering av växelriktare. Om en växelriktare är underdimensionerad bör detta ske inom vissa parametrar – som ackrediterade solcellsinstallatörer kommer att känna till.

Har du rätt mätare installerad för att mäta exporterad el?

Generatorer som exporterar överskottsel till nätet måste ge en avläsning från systemet. Denna process har förändrats under de senaste åren, så det är fördelaktigt att förtydliga detta och se till att du har rätt mätare installerad för att mäta de enheter som exporteras.

Import/exportmätaren 

Med diverse utrustning installerad, inklusive; ROC-mätare, NIE-mätare, växelriktare och annan utrustning, kan det verka förvirrande. När du har en förnybar generator som ett solcellssystem installerat, borde din mätare ha ersatts med en ny som kallas ”import/exportmätare”. Dessa mätare krävs för att registrera antalet enheter som exporteras till nätet.

Identifiera och läsa av rätt mätare 

Dessa mätare kan registrera olika värden, så det är viktigt att läsa av det korrekta. Om du är osäker på hur du får fram rätt siffra, kontakta ditt energibolag och fråga om vägledning.