fbpx
Skip to main content

CheckWatt

Bidra till att balansera det svenska elnätet

CheckWatt ser till att du får maximal nytta av dina energiresurser och möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom:

CheckWatt Mätning
Mätning
CheckWatt Analys
Analys
CheckWatt Visualisering
Visualisering
CheckWatt Styrning
Styrning

Få betalt för att hjälpa till att balansera det svenska elnätet

Svenska kraftnät har som uppgift att se till att elnätet alltid är i balans – därför handlar de upp olika stödtjänster från företag som bidrar till att stabilisera frekvensen i elnätet. Vår samarbetspartner CheckWatt är ett av dessa företag som bidrar till s.k. frekvensreglering. Med sin tjänst möjliggör de att både företag och hushåll kan få betalt för att bidra till stabiliteten hos det svenska elnätet med lagrad el från sitt batterilager.

Genom CheckWatts tjänster kan du få en bättre koll på ditt batterilager och ersättning för ditt medverkande på den svenska elnätsmarknaden. Med hjälp av deras tjänster får du även tillgång till visualiseringar av din energilagring. På så sätt bidrar du alltså till ett 100% förnybart system samtidigt som du får bättre koll på dina energiresurser!

Vi på Solarkraft erbjuder installationstjänster av CheckWatts system, vare sig du redan har ett existerande solpanelsystem med batterier eller om du vill köpa ett helt nytt solpanelsystem med batterier från oss! 

CheckWatt system, solceller, batteri och växelriktare
Checkwatt 50 HZ
EnergyInBalance

Få koll på ditt energisystem

När vi installerar CheckWatts system hos dig får du ta del av utrustning som möjliggör visualisering av dina energiflöden på portalen EnergyInBalance. Här kombineras data från din elcertifikatmätare, din nätägare, klimatdata, energideklarationer och andra källor – på så sätt får du tillgång till en helhetsbild av både din elkonsumtion och elproduktion i en användarvänlig visualisering!

Bli en del av ett virtuellt kraftverk

Genom CheckWatts tjänst Currently kan du ansluta ditt batteri till ett virtuellt kraftverk, där du får kontinuerlig ersättning för att vara med och stödja frekvensregleringen av det svenska elnätet.

När vi på Solarkraft installerar ditt solcellssystem ansluter vi ditt batteri till CheckWatt-systemet. CheckWatt, som aggregator, distribuerar vidare sedan ditt överskott av el, genom balansansvariga elhandlare, till Svenska Kraftnät som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.

Checkwatt Lösning

Hur mycket kan du spara?

Här är en skärmbild som visar en kunds intäkter genom Checkwatt, drivet av Sungrow 10 kW inverter tillsammans med en Sungrow-batteri på 9,6 kWh. Det här systemet demonstrerar de ekonomiska fördelarna med ren energiproduktion och smart energihantering.

*Kom ihåg att den här datan kommer från en verklig kundprofil. Det är viktigt att notera att olika faktorer, som internetanslutningens hastighet, energileverantör, batteristorlek och många andra, kan leda till variationer i informationen för varje kund och fall.